Svenska båtars tobislandningar 2015

Jag har tidigare skrivit om svenska fiskebåtars makrill-, sill- och skarpsillslandningar år 2015. Utöver dessa tre arter finns det ytterligare en fiskart som fiskas av de stora svenska pelagiska fiskebåtarna. Det är tobis, en märklig kortlivad fisk som lever i vissa typer av bottnar i Nordsjön och andra hav. Det svenska fisket på tobis bedrivs i Nordsjön.

Tobisfisket är dock i huvudsak en dansk specialitet och större delen av kvoten för tobis har tilldelats Danmark samt fiskas av danska båtar. En hel del av dess båtar används nästan bara under den cirka två månader långa tobissäsongen på försommaren.
Svenskägda fiskbåtar och ägare spelar en marginell roll i det danska tobisfisket i motsats till situationen i skarpsillsfisket. Detta sagt även om de svenskägda båtarna i Danmark fiskar lika stora mängder som svenskflaggade båtar.

Tobisfisket är ett rent industrifiske för fiskmjöls- och fiskoljeindustrin.

Landad tobis 2015, båt, ton, ägare

GG 438 Clipperton, 4 645, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 4 492, Lövön AB
GG 330 Carmona, 4 412, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 4 312, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 3 209, Axelsson
GG 203 Ginneton, 2 720, Fiskeri AB Ginneton
GG 207 Torland, 1 960, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 1 893, Torönland HB
GG 218 Västfjord, 1 868, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 1 703, Bristol Fiske AB
GG 764 Astrid, 1 438, Astrid Pelagic AB

GG 438 Clipperton

GG 438 Clipperton på Donsö september 2005

Landad tobis av danskflaggade svenskägda fiskebåtar 2015, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 9 739, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 5 830, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 5 665, Gifico ApS
S 144 Themis, 4 582, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 4 180, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
AS 202 Neptun, 3 311, Odeskar Fiskeri A/S
S 456 Anne-Mie, 3 194, Christer & Lennart Fiskeri AB

Utöver tobis fiskar svenska fiskebåtar också små mängder av blåvitling (så små att det främst tycks vara bifångst) och vad som i statistiken kallas industrifisk. Det senare gäller fiske i norsk zon och bör väl i huvudsak vara vitlinglyra men kanske också tobis, blåvitling och taggmakrill (hästmakrill).

Landad industrifisk 2015, båt, ton, ägare

GG 330 Carmona, 492, Båt GG 330 Carmona AB
GG 438 Clipperton, 310, AB Clipperton

Landad blåvitling, vitlinglyra och taggmakrill av svenskägda danskflaggade båtar 2015, båt, ton, ägare

E 532 Rockall, 817, Astrid Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 49, Astrid Fiskeri A/S

Källor till siffrorna är Havs- och vattenmyndigheten samt NaturErhvervstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , GG 204 Tor-ön, , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!