Svenska båtars skarpsillslandningar 2015

Skarpsill är viktigt i det svenska fisket och svenska fiskare är Nordens skarpsillskungar. Enligt danska fiskare jag pratat med är svenskarna de klart duktigaste när det gäller skarpsillsfiske. Följaktligen domineras skarpsillfisket i Danmark (förutom i Skagerak) av svenskägda båtar. Svenskar har fiskat skarpsill i mer än 100 år, andra länders fiskare har fiskat skarpsill sen 1960-talet då den moderna fiskmjölsindustrin växte fram. Det är kanske inte konstigt att skarpsillsfiske i Norden är en svenska paradgren.

Skarpsill fiskas i Östersjön, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Det mest används till fiskmjöls- och fiskoljeproduktion men en del av det som fiskas i Skagerak används till konsumtion (svensk ansjovis). Huvuddelen av det svenska fisket med svenskflaggade båtar sker i Östersjön. Fisket med danskflaggade båtar sker i huvudsak i Nordsjön.

Landad skarpsill från Nordsjön 2015, båt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 4 371, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 1 205, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 1 106, Lövön AB

Landad skarpsill från Skagerak och Kattegatt 2015, båt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 589, Astrid Pelagic AB
LL 91 Kristina, 102, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
GG 840 Svanen, 95, Svanen Fiskeri AB
VG 59 Lipton, 93, Carlsson & Gunnarsson
LL 44 Marie III, 38, Olofsson
GG 778 Lövön, 34, Lövön AB
LL 377 Canopus, 29, KB Zelandi
LL 550 Burö, 26, Hermansson
LL 432 Marita, 24, Upper
LL 338 Ternö, 16, KB Zelandi

När det gäller de landningar som hänförs till Svanen är det så att fisket sker tillsammans med GG 39 Rossö (Fiskebåten Rossö HB) som landat 8 ton. Det betyder att det egentligen är så att Rossö fiskat ungefär hälften av 103 ton och Svanen hälften.

De små båtarna, dvs alla utom Astrid, Svanen, Lipton och Lövön, fiskar väldigt olika mängder olika år. Vissa år fångar de dessutom mer sill än skarpsill i sitt lysfiske med snörpvad.

Även Astrid ägnar sig åt lysfiske med snörpvad. GG 77 Falken är lysbåt åt GG 764 Astrid. Alla de små båtarna fiskar också normalt i par om en vadbåt och en lysbåt. LL 338 Ternö och LL 377 Canopus, LL 500 Burö med LL 501 Burö samt LL 91 Kristina och LL 35 Karin. Vad det gäller de två resterande båtarna, LL 44 Marie III och LL 432 Marita är det mer oklart.

KB Zelandi ägs av Peter Olsson, ordförande i SFPO, och hans son Johan Samuel Olsson. Förutom Ternö och Canopus äger företaget också LL 635 Nolsö.

LL 377 Canopus

LL 377 Canopus

Landad skarpsill från Östersjön 2015, båt, ton, ägare

GG 158 Sunnanland, 4 092, Axelsson
GG 204 Tor-ön, 3 915, Torönland HB
GG 207 Torland, 3 831, Torönland HB
GG 330 Carmona, 3 737, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 3 486, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 3 344, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 3 075, Ahlma Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 2 981, AB Clipperton
GG 229 Bristol, 2 764, Bristol Fiske AB
GG 218 Västfjord, 2 466, Västfjord Fiskeri AB
SIN 602 Courage, 1 602, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
GG 505 Polar, 1 134, Bryngeld Fiskeri AB
Vy 242 Vestland, 1 067, Pettersson

Danskflaggade svenskägda båtar, landad skarpsill från Nordsjön 2015, båt, ton, ägare

S 205 Ceton, 15 453, Gifico ApS
S 144 Themis, 13 905, Themis Fiskeri A/S
S 456 Anne-Mie, 8 918, Christer & Lennart Fiskeri
E 532 Rockall, 8 054, Astrid Fiskeri A/S
AS 202 Neptun, 7 203, Odeskar Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 7 172, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 264 Astrid, 5 577, Astrid Fiskeri A/S

Inget har landats från Skagerak och Kattegatt av svenskägda danska båtar under år 2015.

Danskflaggade svenskägda båtar, landad skarpsill från Östersjön 2015, båt, ton, ägare

S 144 Themis, 6 743, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 5 377, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
AS 202 Neptun, 3 070, Odeskar Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 2 985, Gifico ApS

Utöver detta kan det också var så att Bryngeldsägda finska båten FIN 1125 T Windö ibland fiskar skarpsill. Det kan också svenskägda tyskflaggade NC 330 Kristin göra. Den polska båten La Futura fiskar skarpsill och kan eventuellt ha svenska intressen bland ägarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Svenska båtars skarpsillslandningar 2015”

Kommentarer är stängda.