Fiskare på Sotenäs och Stångenäs – LL 14 Molly AB

Sotenäs hade en gång i tiden ett par av Sveriges allra största fiskelägen, Smögen och Gravarne (idag Kungshamn) samt flera andra mindre som exempelvis Hasselösund, Väjern, Fisketången, Hovenäset, Skalhamn, Bovallstrand och Ulebergshamn. Det var också tillsammans med Stångenäs centrum för den svenska stenindustrin. Stångenäs är annars mest känt för att Lysekil ligger där. Lysekil är en stad som varit beroende av fiske genom Skandiaverken som tillverkade tändkulemotorer och en mängd fiskindustrier och konservfabriker.

Idag är Sotenäs storhetstid som fiskelägesbygd över men det finns fortfarande enstaka båtar i flera av fiskelägena. Dessutom är Kungshamn centrum för den svenska fiskbearbetningsindustrin var huvudinriktning idag dock är produktion av olika produkter baserade på norsk lax även som sillprodukter också framställs. Smögen har kvar sin fiskauktion så många båtar landar sin räkfångster där. Några få yrkesfiskeföretag finns kvar i några fiskelägen.

I Lysekil finns det idag några expansiva fiskeriföretag såsom LL 91 Fisk & Skaldjur AB och Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men egentligen inget annat fiskerelaterat. Staden lever på sitt raffinaderi och sina turister.

LL 14 Molly AB

LL 14 Molly AB i Lysekil bedriver burfiske efter kräfta och fiskhandel i Lysekil. Företaget ägs av Glenn Åhman och han son Niklas Åhman som också utgör hela styrelsen med Glenn Åhman som ordinarie styrelseledamot och Niklas Åhman som suppleant. Glenn Åhman är också styrelseordförande i Lysekils Fiskhamnsförening Ekonomisk förening.

Företaget eller Glenn Åhman själv äger den mindre fiskebåten LL 14 Molly på 14 bruttoton. Båten används främst till burfiske av kräfta och har årliga fiskemöjligheter för kräfta. Sannolikt bedrivs väl även hummerfiske och i kräftfisket fångas säkert krabba som bifångst. De fiskar även makrill med garn. Tidigare i år filmade de också ett möte med späckhuggare.

2019 omsatte LL 14 Molly AB 1,7 miljoner SEK med en vinst på 80 000. De bokförda tillgångarna var totalt nästan 1,6 miljoner SEK.

LL 14 Molly. Okänd fotograf

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!