Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Resö Skaldjur AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Resö Skaldjur AB

Resö Skaldjur AB ägs av Jan-Olof Hellberg och Nils-Arne Hellberg. Bolaget äger trålaren SD 511 Eros III på 36 bruttoton med Resö som hemmahamn. De två är också ordinarie styrelseledamöter i bolaget med sin fruar/partner Jorunn Ökshei och Eva Hellberg som suppleanter.

SD 511 Eros III. Bild: Resö Skaldjur AB

Det är dock något underligt med räkenskaperna i bolaget. Omsättningen motsvarar inte vad de fiskar. 2019 landade SD 511 Eros III cirka 3 500 kg kräfta och 18 000 kg räka. Om vi räknar mycket lågt borde det ge en försäljning på mer än 1 miljon SEK, kanske uppemot 2 miljoner SEK. Det är omsättning som motsvarar vad andra räkfiskebolag som fiskar lika mycket faktiskt omsätter. Men omsättningen i Resö Skaldjur AB vara bara 450 000 kronor år 2019 (265 000 år 2020). Orsaken till detta förhållande är oklart.

Genom bolaget Kust Event Strömstad AB erbjuds möjligheter att följa med ut på tur med en turbåt för att se på räktrålning i Kosterfjorden på nära håll med SD 511 Eros III eller någon annan trålare. Ägare av Kust Event Strömstad AB är Anders Olsson och Anette Andersson. De två äger en liten koncern med namnet Cibum et Navis Holding AB med flera turistföretag som dotterbolag.

Jan-Olof Hellberg är förutom uppdraget i det egna bolaget också styrelseledamot i Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producentorganisation Ekonomisk förening, samt styrelsesuppleant i Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. (HKPO) och Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!