Matfiskodlarna – Agtira

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Agtira AB

Agtira AB är ett företag som utvecklar system och lösningar för kombinerade fisk- och grönsaksodlingar. Så kallad akvaponi. Ursprunget till företaget är Pekkas Naturodlingar som grundades 1996 för att kombinera fiskodling med växthusodling av grönsaker. Fram till 2021 hette företaget Pekkas Naturodlingar AB. Idag är Pekkas Naturodlingar AB ett nytt dotterbolag till börsnoterade Agtira.

Företaget har gått från ett fokus på odling till ett fokus på själva produktionssystemen. Orsaken till detta är att det har varit svårt att få lönsamhet för den akvaponiska odlingsverksamheten. Förändringen av inriktningen ledde till att en av grundarna, Hugo Wikström, lämnade företagets styrelse.

Huvudkontoret för Agtira AB återfinns i Härnösand. Större aktieägare i företaget är Lars Bäckvall, Daniel Brännström, Johan Stenberg, Hugo Wikström, Stig Svedberg och Lars-Olov Bäcklund. Styrelsen består av Martin Vestman, Peter Sendelbach, Daniel Brännström, Ludvig Nauckhoff och Berit Fryklund. VD är Mattias Gemborg. Daniel Brännström är även styrelsesuppelant i De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk förening.

I dotterbolaget Pekkas Naturodlings fiskodlingar förekommer lax och regnbåge. De har också planer på att odla räkor. Grönsaker som de odlar är tomat, gurka och paprika.

Bild: Agtira

År 2020 omsatte Agtira AB 17 miljoner SEK med en förlust på enorma 22,4 miljoner SEK. Bolaget är alltså allt annat än lönsamt så här långt trots att det funnits i mer än 20 år. De bokförda tillgångarna är 97,3 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!