Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Monsun

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Christer och Lennart Jansson från Donsö äger fiskeriföretagen Christer & Lennart Fiskeri AB i Sverige samt dotterbolaget Christer og Lennart Fiskeri A/S i Danmark. I det danska företaget äger John Anker Hametner Larsen dock en tredjedel.  Det svenska företaget fungerar som bemanningsföretag och hyr ut personal till det danska företaget.

Christer og Lennart Fiskeri A/S äger den pelagiska trålaren L 106 Monsun som främst bedriver fiske i Nordsjön. Under den undersökta perioden fiskade de också lite i Östersjön. Båten ligger still stora delar av året på grund av att de bara bedriver industrifiske.

De fiskarter som främst fiskas är skarpsill (brisling), tobis och sperling, dvs enbart arter som fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. ett rent industrifiske alltså. Rimligen borde de också få sill som bifångst på en del fisketurer men inga landningar av sill är noterade under den aktuella perioden.

L 106 Monsun

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!