Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Cadiz

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB i Fiskebäck ägs av familjerna Berndtsson och Börjesson. Det äger också det danska fiskeriföretaget Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS. Det svenska företaget fungerar som bemanningsföretag till det danska företaget som äger den pelagiska trålaren L 421 Cadiz.

Cadiz har under den undersökta perioden enbart bedrivit industrifiske i Nordsjön. De viktigaste arterna är skarpsill (brisling), sperling (vitlinglyra) och tobis. Båten ligger still stora delar av året beroende på små fiskerättigheter och att de bara bedriver industrifiske.

L 421 Cadiz

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!