Norra skärgården – Hagberg Fiske AB

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiskeri AB.

Hagberg Fiske

Hagberg Fiske AB ägs huvudsakligen av Sune Hagberg men det är hans son Peter Hagberg som är den som driver företaget och i praktiken kontrollerar det. Formellt är han minoritetsägare. Styrelseledamöter är Sune Hagberg och Peter Hagberg medan Helen Hagberg är suppleant. Sjöboa Björkö AB ägs av Peter Hagberg ihop med Helen Hagberg och Ulla Inga-Lisa Åberg.

År 2019 omsatte Hagberg Fiske AB cirka 15 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var drygt 22 miljoner SEK varav 10 miljoner SEK i fiskebåtar. Företaget har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

De fiskebåtar som ägs av Hagberg Fiske AB är GG 892 Strannefjord på 162 bruttoton och GG 56 Gottskär på 72 bruttoton. Den sistnämnda är i praktiken en kvotbåt.

GG 892 Strannefjord och GG 56 Gottskär. Bild: Biketommy

Peter Hagberg är styrelseledamot i Hagberg Fiske, Sjöboa Björkö AB och Sveriges Fiskares PO (SFPO).

Läs mer:

Rörö
Fotö
Hönö
Öckerö
Björkö
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!