Hallandsfiskarna – Fladenbåtarna

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

Fladenbåtarna

Fladenbåtarna är ett så kallat turfiskeföretag. De ordnar fisketurer för betalande passagerare. Det är med andra ord en slags yrkesfiskeföretag. Skillnaden är dock att detta företag inte behöver ta hänsyn till fiskekvoter och inte behöver fiskelicens. De får fiska torsk i Kattegatt när ingen annan får.

Ägare av Fladenbåtarna Roland Bengtsson AB som företaget heter är Lars Bengtsson. Bolaget är huvudbolag i en liten företagskoncern där också de delägda bolagen Roland’s Café AB (Rolands Kök & Bar) och Tuna Tours AB ingår. De andra delägarnas i Rolands Café AB är Magnus Johansson och Jonas Edin. Jonas Edin är delägare i fler bolag i restaurangbranschen. De övriga delägarna i Tuna Tours AB är Micael Alexander Oriz och Jonathan Bäckstrand.

För sin fisketursverksamhet har de två turfiskeföretagen Fladenbåtarna och Tuna Tours den gamla fiskebåten Falkskär II och den mindre båten Tuna Clipper. Turerna utgår från Varberg och Göteborg.

Falkskär II. Bild: Fladenbåtarna

Ende ordinarie styrelseledamot i Fladenbåtarna Roland Bengtsson AB är Lars Bengtsson. Hans fru Karin Bengtsson är suppleant. Alla tre delägarna i Tuna Tours AB är styrelseledamöter i bolaget. I rolands Café AB är de tre delägarna ordinarie styrelseledamöter med Karin Bengtsson och Jessica Ekman som suppleanter. Den sistnämnda är partner till Jonas Edin.

År 2020 omsatte Fladenbåtarna Roland Bengtsson AB lite mindre än en miljon kronor med en förlust på cirka 60 000. De bokförda tillgångarna var totalt cirka 1 miljon kronor. Tuna Tours AB omsatte en bit under 400 000 kronor samma år med en förlust på 30 000. De bokförda tillgångarna var 1,8 miljoner SEK. Det största företaget i den lilla koncernen var Roland’s Café AB med en omsättning på nästan 4,2 miljoner SEK och en vinst på över 400 000 kronor. De bokförda tillgångarna var knappt 1 miljon.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!