Hallandsfiskarna – Fladen fisketurer

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

Fladen fisketurer

Fladen fisketuer ordnar fisketurer med utgångspunkt från Varberg. Ett så kallat turfiskeföretag som bedriver yrkesfiskeverksamhet utan fiskelicens och utan att behöva bry sig om kvoter. Företaget och dess kunder får fiska torsk i Kattegatt när de yrkesfiskare som har fiskelicens inte får.

Turfiskeverksamheten bedrivs i bolaget Elbe:s Fiske & Marin AB som ägs av Pontus Bengtsson. Han är släkt med Lars Bengtsson som äger Fladenbåtarna. Pontus Bengtsson äger också Safehaven Förvaltnings AB. Styrelsen i Elbe:s Fiske & Marin AB består av Pontus Bengtsson och Bengt-Åke Lennart Bengtsson (troligen far till Pontus Bengtsson) som ordinarie ledamöter medan Therese Bengtsson, fru till Pontus Bengtsson, är suppleant. Veksamheten i bolaget består också av försäljning av fiskeutrustning, kläder etc.

För turfiskeverksamheten används den gamla träfiskebåten Clipper.

Clipper. Bild: Fladen fisketurer

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-08-31 hade bolaget en omsättning på 2,4 miljoner SEK och gjorde en vinst på cirka 140 000. De bokförda tillgångarna var cirka 1,8 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!