Norrlandskustens fiskare – Lindbloms Fisk AB

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Lindbloms Fisk AB

Fiskeriföretaget Lindbloms Fisk AB återfinns i fiskeläget Storön utanför Kalix. Ägare är Nils Daniel Lindblom som också är ordinarie styrelseledamot. Styrelsesuppleant är Adam Lindblom som kan vara en bror eller en kusin. Förutom i det egna bolaget är Nils Daniel Johansson också styrelseledamot i Storö bys fiskehamnsförening u p a. Adam Lindblom äger för sin del företaget Lindblom Technology AB.

Företaget äger de två siklöjetrålarna HA 29 Sandön på 12 bruttoton och HA 89 Uddvik på 17 bruttoton som båda har hemmahamn i Storön. De används i första hand till partrålning av siklöja. Företaget fiskar också sik och lax med en mindre båt, HA 12. Företaget har tillstånd att tillverka löjrom med beteckning Kalix löjrom. De tillverkar även sikrom.

HA 89 Uddvik. Bild: Lindbloms Fisk AB

Under det verksamhetsår som slutade 2020-06-30 omsatte Lindbloms Fisk AB nästan 3,4 miljoner SEK med en vinst på en bit under 300 000 kronor. De bokförda tillgångarna var nästan 8,8 miljoner SEK varav cirka 6,2 miljoner i långfristiga värdepapper.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!