Fregatt- och kultonfisk

Det finns fem arter av kultonfisk (bullet tuna) och fregattonfisk. Kultonfisk (Auxis rochei), fregattonfisk (Auxis thazard) som också kallas fregattmakrill, stillahavsfregattonfisk (Auxis eudorax), stillahavskultonfisk (Auxis brachydorax) och koreansk fregattonfisk (Auxis koreanus). De tre sistnämnda har tidigare betraktats som underarter av de två förstnämnda.

I fisket skiljs det normalt inte mellan de olika Auxisarterna utan de räknas ihop. Den mest fiskade arten verkar dock vara fregattonfisk. Fregattonfisk (Auxis thazard) och kultonfisk (Auxis rochei) finns i alla hav utom östra delarna av Stilla havet medan de nya arterna bara finns i östra delarna av Stilla havet med undantag av koreansk fregattonfisk. När det gäller utbredningskartorna, bilderna och fångstuppgifterna gäller uppgifterna bara två arter och de andra tre arterna är inkluderade i de två ursprungliga arterna. Totalt landas cirka 260 000 ton tonfiskar av släktet Auxis varje år.

Fregattonfisk

Utbredning fregattonfisk. Bild: FAO

Fregattonfisk blir normalt kring 60 cm lång men kan bli upp till 65 cm. Lever på små fiskar och små bäckfiskar, planktonkräftdjur med mera.  Fiskas med garn, snörpvad, spö, dörj och pilk. Totalt landas cirka 230 000 ton per år. De viktigaste fiskerinationerna är Japan, Filippinerna, Maldiverna och Ecuador.

Fregattonfisk. Bild: FAO

Fångst fregattonfisk. Bild: FAO

Kultonfisk

Utbredning kultonfisk. Bild: FAO

Kultonfisk blir vanligen 35-50 cm lång. Lever på småfiskar som ansjovis, små bäckfiskar, mindre kräftdjur som småkrabbor med mera.Fiskas med garn snörpvad och dörj. Totalt landas cirka 30 000 ton per år.

Kultonfisk. Bild: FAO

Fångst kultonfisk. Bild: FAO

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!