Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Östkusten

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Kustnära pelagiskt trålfiske i Östersjön bedrivs bland annat i så kallade indragningområden som ligger innanför trålfiskegränsen men även utanför denna gräns. Det bedrivs i Hanöbukten och på andra håll. De som enbart fiskar i Hanöbukten har jag behandlat på annat håll. Detta inlägg handlar om de som fiskar kring Öland och längs kusten i Småland, Östergötland och Södermanland upp till Stockholm.

Tre båtar fiskar i det område som jag behandlar här. KR 59 Solana som ägs av Mikael Johnsson, VK 190 Scanö som ägs av VK 190 Fiskeri AB och NG 6 Vegas som ägs av OXD Shipping AB. OXD Shipping AB ägs formellt av Maria Karlsson som är fru till Mikael Karlsson som vad jag förstår är den som bedriver fisket. VK 190 Fiskeri AB ägs av Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexzander Hjalmarsson.

Huvudsakligen fiskas sill/strömming som går till foder och fiskmjölsfabrikerna. En stor del av anledningen till detta är att det inte går att sälja strömming till konsument. Det finns helt enkelt ingen efterfrågan. VK 190 Scanö fiskade under den undersökta perioden i Hanöbukten, norr, nordväst och öster om Öland, utanför Västervik och längs Östergötlands och Södermanlands kust samt kring Gotland. KR 59 Solana nordväst om Öland och i Hanöbukten. NG 6 Vegas fiskade enbart längs Södermanlands kust från området utanför Oxelösund upp till Landsort.

KR 59 Solana

VK 190 Scanö

NG 6 Vegas. Fiskar med både garn och trål.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!