Största danska fiskeriföretagen 2013

En lista som presenteras lite sen på året eftersom uppgifterna som ligger till grund för listningen är baserade på företagens verksamhet år 2012. Omsättningssiffror för privata danska företag offentliggörs sällan. Därför blir det till att jämföra andra saker.

Jag har valt två olika jämförelsesiffror. Bruttoresultat och bokförda tillgångar. För två av de stora fiskeriföretagen finns inge lämpliga och jämförbara uppgifter tillgängliga, Det är för Partrederiet HG 333 Isafold och den verksamhet som bedrivs av Fridi Petar Magnusen med familj (Asbjørn). Det samma gäller förstås också andra större fiskeriföretag som drivs som enskild firma eller partrederi. Där inbegrips också Hametners verksamhet.

Isafold är sannolikt det näst största företaget utifrån tillgångar då deras kvoter år 2011 uppskattades till 1 miljard danska kronor. Men på grund av att siffror inte finns redovisade är Isafold inte med i tabellerna. Asbjørns kvoter har ett beräknat värde av omkring en halv miljard danska kronor (DKK) och hör alltså till de allra största kvotägarna rent värdemässigt.

HG 333 Isafold

Isafold

Även för Tindskards verksamhet (bl.a. fiskebåtarna HG 62 Beinur och HG 63 Bestur) är det svårt att hitta lämpliga siffror då hans verksamhet är uppdelat på flera företag med olika del i den totala verksamheten. Men företaget Tn Hirtshals ApS tycks vara det företag som har störst tillgångar så det skulle kunna var det bolag som äger kvoter och båtar. Andra bolag som han och hans familj äger är Tn Hirtshals Holding ApS och Beinur Holding ApS.

Tamme Bolt som äger Nordic Pelagic är också inblandad i demersalt fiske och har med företaget August A/S att göra (eller hade) enligt dansk media.

Största företag efter tillgångar 31/12 2012, miljoner DKK

Gitte Henning A/S, 1 165
Rederiet Ruth A/S, 900
Ocean Prawns A/S, 694
Astrid Fiskeri A/S, 525
Cattleya A/S, 326
Ocean Prawns Holding A/S, 167
S 105 Sebastian ApS, 157
Themis Fiskeri A/S, 155
S 433 Gitte Torben ApS, 153
S 456 Anne-Mie ApS, 147
Tn Hirtshals ApS, 132
Nordic Pelagic A/S, 128
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 99
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 81
Gifico ApS, 65
August A/S, 59
Tn Hirtshals Holding ApS, 47

Största företag efter bruttoresultat 2012, miljoner DKK

Gitte Henning A/S, 164
Rederiet Ruth A/S, 141
Astrid Fiskeri A/S, 131
S 433 Gitte Torben ApS, 72
Cattleya A/S, 55
Themis Fiskeri A/S, 20
Nordic Pelagic A/S, 15
S 456 Anne-Mie ApS, 12
August A/S, 12
Ocean Prawns A/S, 11
S 105 Sebastian ApS, 11
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 11

Flertalet av de listade företagen är pelagiska fiskeriföretag. Ocean Prawns är är ett undantag, det är ett räkfiskeföretag som dominerar det kanadensiska räkfisket. August A/S är ett annat undantag, det är ett företag inriktat på kvothandel och kvotägande och är sannolikt Danmarks största ägare av kvoter inom det demersala fisket. Några större fiskebåtar äger företaget dock inte även om de 2012 ägde 6 mindre trålare:

Men selve fiskeriet finder sted fra andre skibe af en helt anden størrelse: August A/S ejer seks både på mindst 16 meter. Den største af dem en 20 meter lang trawler på 56 tons.

I 2011 ejede August A/S mere end 7 procent af hele den danske kvote for rødspættefiskeri i Nordsøen plus næsten 10 procent af samme kvote i Skagerrak mellem Danmark og Norge. Dette er måske mere end myndighederne vil acceptere i fremtiden. Folketinget barsler med en række nye regler, der skal lægge et loft på, hvor stor en andel af kvoterne enkelte firmaer og personer må eje. Efter de kommende regler vil loftet sandsynligvis kommer til at ligge på maksimalt 7,5 procent for rødspættefiskeri i Nordsøen og 6,5 procent i Skagerrak.

4 av företagen på listan ägs av svenska fiskare, två av dem av fiskare från den lilla ön Rörö. De röröägda företagen är Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson) och Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg), de andra två svenskägda företagen är Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson, Fotö) och Gifico ApS (Claesson, Fiskebäck). Av dessa företag så har deras svenska moderbolag i två fall, Astrid och Gifico, också stora svenska kvoter (vilka är mindre än de kvoter som de äger i Danmark). Familjen Johanssons svenska företag Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB hade bokförda tillgångar 121231 på 273 respektive 30 miljoner SEK. En del av tillgångarna i Astrid Fiske AB kan vara det bokförda värdet på aktierna i det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S. Samma kan gälla Fiskeri AB Ginneton (systerbolag till Gifico ApS) som hade tillgångar på 185 miljoner SEK.

Nio båtar äger större delen av de pelagiska danska kvoterna, de nio är HG 333 Isafold, E 532 Rockall (Astrid Fiskeri), HG 264 RuthS 349 Gitte HenningE 349 CattleyaHG 265 AsbjørnL 303 Ariadne (Nordic Pelagic), HG 62 Beinur och S 144 Themis. Såväl Rockall och Gitte Henning har under året ökat sina kvoter genom uppköp av andra båtar ochg deras kvoter. Astrid Fiskeri ska ha köpt S 456 Anne-Mie med kvoter och sen sålt båten utan kvoter. Anne Mie kan därför eventuellt försvinna från denna lista nästa år. Detsamma gäller troligen Gitte Torben för den tycks vara köpt av Hametner och heter S 229 Marie Hametner.

Av detta kan man dra slutsatsen att också Hametner kanske borde vara med på listan (listorna) om den sammanlagd verksamheten i hans företag tas i beaktande. Dock äger Hamatner sannolikt inte så jättestora kvoter själv utan fiskar på andras kvoter efter tillfälliga köp eller hyra av kvoter kan man kan säga.

Källor till alla siffror är proff.dk och allabolag.se .

Läs också: Största svenska fiskeriföretag 2013

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!