Sveriges största fiskeriföretag 2013

Egentligen är det ju de största företagen under 2012 det handlar om då de siffror som finns tillgängliga härrör från det året. Det är också lite sent på året att publicera en sån här lista. men det spelar egentligen ingen större roll.

Ett företag står i en klass för sig, nämligen Astrid Fiske AB på Rörö. Företaget ägs av familjen Johansson och har dessutom ett dansk dotterbolag, Astrid Fiskeri /AS plus ett nytt svenska systerbolag. Omsättningen för det danska bolaget redovisas inte, men sannolikt är den högre än för det svenska företaget.

Detsamma gäller säkert även för fler svenska fiskeriföretag med danska syster- eller dotterbolag men kanske inte för alla. Större svenska fiskeriföretag som har dotter- eller systerbolag i Danmark är Themis Fiskeri AB, Fiskeri AB Ginneton, Stella Nova Fiskeri AB (omsättning 6 miljoner SEK) och Odeskär AB. Andra bolag såsom Bryngeld Fiskeri AB har bolag i Finland medan Kristine Fiskeri AB och Nicklasson Fiskeri AB har bolag i Tyskland medan PFG Fish AB har det i Polen. Ett antal svenska fiskare bedriver också verksamhet i Marocko/Västsahara. Omsättningssiffror för verksamheten därnere finns inte att tillgå och omsättningen i de svenska bolagen innebär en underskattning av den ekonomiska verksamheten i området. Bolag det handlar om är bland annat Zandic Management och Swemar AB (omsättning 5 miljoner SEK). Sannolikt även Midlake Fiskeri AB.

Förutom Astrid Fiske AB var det endast två företag som hade en omsättning på över 50 miljoner SEK. Nämligen Torönland HB och Fiskeri AB Ginneton som både hör hemma i Fiskebäck i Göteborg. Ytterligare ett företag kom över 30 miljoner SEK i omsättning år 2012, Bryngeld Fiskeri AB och sedan finns det ett antal bolag med en omsättning kring 15-20 miljoner.

De största fiskeriföretagen omsättningsmässigt 2012, namn, omsättning miljoner SEK, ort

Astrid Fiske AB, 124, Rörö
Fiskeri AB Ginneton, 59, Fiskebäck
Torönland HB (mellan 50 och 100, exakta siffror finns inte att tillgå för HB), Fiskebäck
Bryngeld Fiskeri AB, 35, Fiskebäck
Ahlström & Larsson Fiske AB, 21, Fiskebäck
Västfjord Fiskeri AB, 21, Fotö
Fiskeri AB Roxen, 20, Fiskebäck
AB Clipperton, 20, Donsö
Bristol Fiske AB, 19, Donsö
Zandic Management & Trading AB, 18, Fiskebäck
Lövön AB, 17, Rönnäng
Båt GG 330 Carmona AB, 16, Dyrön
Nicklasson Fiskeri AB, 15, Öckerö
Astrid Pelagic AB, 13, Rörö
Fiskeri AB Ingun, 13, Fotö
Themis Fiskeri AB, 11, Rörö
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 11, Skillinge
Odeskär AB, 9, Vrångö
Kristine Fiskeri AB, 9, Donsö
Västerland AB, 9, Hönö
Bravik Fiskeri AB, 9, Styrsö
AB Kotka Fiskeri Oy, 9, Kotka (Bryngeld)

En del fiskeriföretag som är handelsbolag kanske egentligen hör hemma på listan men de finns då inte med eftersom omsättningssiffror inte finns tillgängliga. Samma sak gäller svenskägda danska företag. Men det finns andra sätt att jämföra storleken på företagen. För Themis Fiskeri AB, Stella Nova Fiskeri AB, Kristine Fiskeri AB och Nicklasson Fiskeri AB gäller att de inte äger någon större fiskebåt i Sverige. De danska respektive tyska företagen har därmed en betydligt större verksamhet än det svenska. För de dansk företagen går det att får reda på bokförda tillgångar, men för de tyska bolagen finns inga siffror tillgängliga på nätet (som jag kunnat hitta i alla fall). Det finns inte heller för handelsbolagen eller för eventuella partrederier.

Största fiskeriföretag, namn, bokförda tillgångar (M SEK eller i tillämpliga fall, M DKK), ort

Astrid Fiskeri A/S, 525, Esbjerg
Astrid Fiske AB, 273, Rörö
Fiskeri AB Ginneton, 185, Fiskebäck
Themis Fiskeri A/S, 155, Thyborøn
Lövön AB, 124, Rönnäng
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 99, Grenå
AB Clipperton, 99, Donsö
Båt GG 330 Carmona AB, 69, Dyrön
Bryngeld Fiskeri AB, 68, Fiskebäck
Gifico ApS, 66, Skagen
Kristine Fiskeri AB, 44, Donsö
Västerland AB, 40, Hönö
Västfjord Fiskeri AB, 39, Fotö
Themis Fiskeri AB, 36, Rörö
Stella Nova Fiskeri AB, 35, Fotö
Bristol Fiske AB, 34, Donsö
PFG Fish AB, 34, Rönnäng
Astrid Pelagic AB, 30, Rörö
Odeskär AB, 28, Vrångö
Ahlström & Larsson Fiske AB, 28, Fiskebäck
Fiskeri AB Roxen, 24, Önnered
Odeskar Fiskeri A/S, 20, Grenå
Midlake Fiskeri AB, 18, Donsö

När det gäller tillgångar påverkas det bokförda värdet kraftigt om det handla om en nybyggd eller nyinköpt båt eller inte. Västerland AB som är ett relativt litet företag omsättningsmässigt har en ny båt, något som också gäller Lövön AB och AB Clipperton. Om Torönland HB hade varit ett aktiebolag hade företaget helt säkert förekommit i toppen på listan då företaget äger två stora pelagiska trålare, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland.

Under 2013 har Båt GG 330 Carmona AB sålt båten till Ahlma Fiskeri AB och den heter numera GG 206 Ahlma. Ahlma Fiskeri AB ägs av familjen Magnusson som också äger Fiskeri AB Roxen och en gren av familjen Ahlström som också är delägare i Ahlström & Larsson Fiske AB. Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB har sålt sina båtar, GG 206 Danö och GG 564 Roxen till Kotka Fiskeri i Finland. Astrid Fiske AB har sålt båtar som till slut hamnat hos Astrid Pelagic AB och dessutom har GG 64 Astrid Marie sålts till familjen Axelsson i Fiskebäck och heter numera GG 158 Sunnanland. Gifico ApS har sålt en mindre båt, numera AS 202 Nimber, till Odeskar Fiskeri A/S som sålt sin tidigare båt. Gifico ApS har också köpt en större båt, S 205 Ceton. Slutligen har Odeskär AB sålt sin båt till Alfhild Fiskeri AB.

Huvuddelen av de företag som nämns på listorna sysslar med pelagiskt fiske (sill, skarpsill, tobis, makrill etc). Några undantag finns, Bryngeld Fiskeri AB som idag främst sysslar med demersalt fiske (torsk, plattfisk, kräftor etc), Fiskeri AB Ginneton (både pelagiskt och demersalt fiske), Västerland AB (demersalt fiske enbart), Nicklasson Fiskeri AB (demersalt), Fiskeri AB Ingun (räkfiske, demersalt) och Bravik Fiskeri AB (demersalt och pelagiskt).

Familjen Johansson på Rörö framstår som de överlägset största fiskeriföretagarna i Sverige vilket också understryks av att de också hör till de 10 största kvotägarna vad det gäller pelagisk fisk i Sverige och de nio största inom samma fiskerisegment i Danmark. Även Familjen Ryberg bakom Themis-bolagen hör till Danmarks nio största kvotägare. Bryngeld är sannolikt största torskfiskare i Sverige följd av familjen Johansson i Träslövsläge (inte med på listorna då familjen äger båtar som partrederier eller som enskild firma, inte heller släkt med Rörö-familjen). I Finland hör Bryngelds till de största pelagiska fiskeriföretagarna genom Kotka Fiskeri.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Källor. Årsredovisningar, proff.dk, allabolag.se

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Sveriges största fiskeriföretag 2013”

Kommentarer är stängda.