Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 562 Kragerö AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 562 Kragerö AB

SD 562 Kragerö AB är ett nybildat bolag på Resö som ägs av Torbjörn Sixtenson på Resö och Sven-Erik Hellberg på Rossö. De två är också företagets ordinarie styrelseledamöter med sin respektive partners Christin Appelqvist och Susanne Hellberg som suppleanter. Företaget äger trålaren SD 562 Kragerö på 30 bruttoton med Resö som hemmahamn. Den används främst till kräftfiske men har vid sidan om omfattande årliga fiskemöjligheter för kräfta också fiskemöjligheter för räka.

SD 562 Kragerö. Bild: Smögenvarvet

Företaget är även delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Några ekonomiska uppgifter om fisket finns inte då företaget ännu inte redovisat något bokslut. Förutom att vara styrelseledamot i det egna företaget är Torbjörn Sixtenson också styrelseledamot i Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening. De övriga har inga andra uppdrag vid sidan av det egna företaget.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!