Musselodlarna – Havstenssunds Ostron

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Havstenssunds Ostron AB

I det lilla bohuslänska fiskeläget Havsstenssund i Tanums kommun finns Havstenssunds Ostron AB som odlar ostron. Förutom odling av ostron plockar företaget också vilda ostron, både venliga ostron. och japanska jätteostron (stillahavsostron).

Ägare av företaget är den tidigare fiskaren och sjömannen Mathias Svensson och Ulrika Lorensson som kommer från Göteborgs södra skärgård. Båda två är också ordinarie styrelseledamöter med Jan Svensson (troligen far till Mathias Svensson) som suppleant.

Omsättningen i Havstenssunds Ostron AB år 2020 var 1,4 miljoner SEK med ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var nästan 1 miljon kronor. Havstenssund Ostron AB har fått flera olika pris. 2018 utsågs de till Årets företag i Tanums kommun och 2019 fick de Änglamarkspriset.

Läs mer: