Största svenskflaggade fiskebåtarna genom tiderna

När det gäller de största svenskflaggade båtarna genom tiderna så är den största en båt som användes som frakt, depå- och fabriksfartyg i Islandsfisket 1934, GG 324 Mexicano. Även LL 230 Dux på 12:e plats hade ett liknande användning område. Den användes som moderfartyg i Islandsfisket åren 1935-1938. Moderfartyg tog emot fångsten från mindre fiskebåtar och bearbetade den samt fraktade den.

Den största egentliga fiskebåten som haft svensk flagg är dock GG 87 Salmo som byggdes 1975. Den fiskade åren 1976-78 i Sydatlanten. Den var nästan 1 000 ton större än den största svenskflaggade fiskebåten idag, GG 64 Astrid Marie. Den var något så ovanligt som en svenskflaggad fabrikstrålare. Det har genom tiderna bara funnits två svenskflaggade fabrikstrålare, GG 87 Salmo och SM 186 Fishing Future under de olika nummer och namn som båten hade i Sverige. Den sistnämnda tycks dock aldrig ha använts till fiske under svensk flagg.

GG 309 Aldo som ursprungligen var dansk, UA 960 Abba, GG 569 Vingaborg och GG 334 Timor var ursprungligen systerbåtar. De var alla tre snörpvadsbåtar från början. GG 309 Aldo kom i svensk ägo först år 2006. Den var då ombyggd till trålare och användes till fiske i Västsahara (Marocko). Såldes år 2009 till lokala ägare i Marocko.

1970-talet

De stora fiskebåtarna dyker upp först på 1970-talet och då handlar det om snörpvadsbåtar (ringnotsbåtar) för fiske av sill i Nordsjön. Yrkesfiskare på Hönö och Öckerö är de som går i täten för dessa beställningar och det storskaliga fisket av sill koncentreras till Göteborgsområdet. De säljs dock snart igen då sillbeståndet i Nordsjön kollapsar samtidigt som alla länder utvidgar sina ekonomiska zoner till 200 sjömil vilket stängde ute svenska fiskare från Nordsjön. Svenska fiskare börjar fiska alltmer i Östersjön och många byter från sillfiske till torskfiske.

Nästa gång båtarna växer igen är i slutet av 1980-talet. Nya större båtar beställs medan andra byggs om. Många byter från torskfiske till skrapfiske av sill och skarpsill i Östersjön. Det är nu fiskebäckarna som går i täten och Öckerö och Hönös betydelse som de viktigaste fiskelägena försvinner.

I slutet av 1990-talet kom en ny våg av beställningar av större pelagiska trålare. Återigen är det fiskebäckarna som tar täten. Det utkristalliseras också en liten grupp av fiskelägen kring Göteborg där alla större båtar finns, Rönnäng, Dyrön, Rörö, Fotö, Donsö, Vrångö, Fiskebäck och Önnered.

Sen dröjde det till efter att överförbara fiskerättigheter infördes 2009 innan det återigen började beställas nya och större båtar.

Ovanliga fiskebåtar

De två moderfartygen från 1930-talet, GG 324 Mexicano och LL 230 Dux är ovanliga fiskebåtar när det gäller svenska förhållanden. Fabrikstrålarna SM 186 Fishing Future och GG 87 Salmo är också ovanliga i Sverige, Men även några mindre båtar är ovanliga, främst bland dem GG 450 Lavön som troligen är den enda bomtrålare som funnits i Sverige. Vi har också UA 530 Seiko som har en mycket omväxlande och omfattande bakgrundshistoria.

Man även GG 1204 Torland, GG 236 Glittvåg och GG 150 Älvsborg är tre båtar av en i Sverige ovanlig typ av fiskebåtar. Dessutom har vi ju den märkliga GG 248 Tunis. En båt som efter sin ombyggnader såg märklig ut var också GG 144 Themis.

GG 87 Salmo

GG 87 Salmo. Foto: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Största svenskflaggade fiskebåtarna genom tiderna, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare, tid i Sverige
 1. GG 324 Mexicano, 3 695, Göteborg, Föreningen Svenskt Islandsfiske Upa, 1934
 2. GG 87 Salmo, 2 508, Göteborg, Trans-Ryb AB, 1975-78
 3. GG 64 Astrid Marie, 1 622, Rörö, Astrid Fiske AB, 2021-
 4. GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB, 2018-
 5. GG 203 Ginneton, 1 424, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, 2017-19 (numera i Ryssland som Ginneton)
 6. GG 203 Ginneton, 1 337, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, 2019-2021 (tidigare S 205 Ceton med svensk ägare, numera på Island som Sudurey)
 7. GG 207 Torland, 1 310, Fiskebäck, Torland Fiske AB, 2020-
 8. GG 204 Tor-ön, 1 310, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB, 2020-22 (numera S 204 Tor-ön)
 9. GG 505 Polar, 1 211, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, 2014-
 10. GG 330 Carmona, 1 197, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB, 2022-
 11. GG 330 Carmona, 1 023, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB, 2014-20 (nu svenskägda S 464 Stella Nova IX i Danmark)
 12. LL 230 Dux, 1 013, Smögen, Smögens Islandsfiskeförening Upa, 1935-38
 13. GG 309 Aldo, 878, Fiskebäck, Fiskeri AB Ganthi, 2006-2009 (numera Mansour Dakhla i Marocko)
 14. GG 204 Tor-ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB, 2000-17 (numera i Ryssland)
 15. GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB, 2000-17 (numera i Ryssland)
 16. GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, 1998-2017 (numera i Norge som Straumbas)
 17. GG 205 Ganthi, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ganthi, 1998-2006 (numera Grimsholm i Norge)
 18. GG 206 Ahlma, 811, Önnered, Ahlma Fiskeri AB, 2020-
 19. GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB, 2012- (numera ägd av Båt GG 330 Carmona AB)
 20. GG 438 Clipperton, 764, Donsö, B-C Pelagic AB, 2011-2018 (idag SH 4 Ellen Bach i Tyskland)
 21. GG 158 Sunnanland, 749, Fiskebäck, Axelsson, 2000-2021 (numera i Marocko, tidigare GG 64 Astrid Marie 599 bt)
 22. SM 186 Fishing Future, 749, Stockholm, Svenska Finans AB, 1978-1981 (senare GG 1130 Fishing Future och GG 1130 Linda-Bissau, numera i Chile)
 23. GG 912 Sunnanö, 735, Fiskebäck, Gustus AB m.fl, 2007-2011 (senare GG 144 Themis och S 144 Themis, idag L 106 Monsun)
 24. GG 1204 Torland, 716, Fiskebäck, fam. Ahlström, 1989-2001
 25. GG 229 Bristol, 713, Göteborg, Bristol Fiske AB, 2001-2016 (innan ombyggnad 597 bt)
 26. GG 505 Polar, 710, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, 1990-2013 (numera Polar i Marocko)
 27. GG 205 Ganthi VIII, 706, Fiskebäck, Fiskeri AB Ganthi, 2007-2010 (numera Allotf3 i Marocko)
 28. GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB, 1997-2021 (numera i Marocko som Astrid)
 29. GG 920 Stella Carina, 648, Hönö, Astor Berntsson, David Berntsson och Kjell-Ove Bryngelsson, 1976 (idag Hordafor IV i Norge)
 30. GG 218 Västfjord II, 601, Fotö, Västfjord Fiskeri AB, 2015-
 31. GG 64 Astrid Marie, 599, Rörö, fam. Johansson, 2000-2021 (senare GG 158 Sunnanland)
 32. GG 912 Sunnanö, 598, Fiskebäck, Gustus AB, 1998-2010 (senare GG 1912 Sunnanö)
 33. GG 229 Bristol, 597, Donsö, Bristol Fiske AB, 2001-2016 (efter ombyggnad 713 bt)
 34. GG 361 Santos, 568, Öckerö, Antonsson, 1994-2007 (senare GG 59 Sette Mari och GG 934 Monsun, idag Karelia i Marocko)
 35. GG 203 Ginneton, 534, Fiskebäck, fam. Claesson, 1987-98 (idag AS 202 Neptun, danskflaggad och svenskägd)
 36. GG 205 Ganthi, 534, Fiskebäck, fam. Ahlström, 1987-98, 2008-2010 (senare GG 464 Stella Nova och AS 464 Stella Nova, idag L 421 Cadiz, danskflaggad och svenskägd)
 37. GG 206 Danö, 526, Önnered, Ahlström & Larsson, 1985-2011 (en tid finska Windö med svensk ägare, idag Danö i Finland)
 38. GG 892 Rigel, 514, Fotö, Fotö Shipping AB, 2005-2019 (senare GG 330 Carmona och GG 206 Ahlma, numera S 206 Ahlma West)
 39. GG 450 Lavön, 511, Rönnäng?, Fiskano AB, 1990-1996
 40. GG 500 Vingaskär, 499, Styrsö, Vingaskär Fiskeri AB, 2021-
 41. GG 248 Tunis, 499, Skärhamn, OT-rederierna AB, 1966-67
 42. GG 330 Carmona, 499, Dyrön, fam. Gustafsson, 2001-06 (senare tysk men svenskägd som Carmona och sen Kristin. idag Hellevig 1 i Norge)
 43. GG 218 Westfjord, 499, Fotö, fam. Gustavsson, 2012-16 (idag Silverfors i Finland)
 44. GG 764 Astrid, 498, Rörö, Johansson, 1988-1997 (idag i Norge som Sea Hunter)
 45. GG 438 Clipperton, 498, Donsö, AB Clipperton (jdag WLA 183 Orka i Polen)
 46. GG 778 Lövön, 484, Rönnäng, fam. Arvidsson, 2001-11 (idag norska Sille Marie)
 47. GG 569 Vingaborg, 484, Donsö, P/R Vingaborg, 1974-83
 48. GG 334 Timor, 483, Öckerö, Gösta Lambert och Wilhelm Alexandersson samt Helge Olofsson, 1975-83
 49. UA 960 Abba, 481, Grundsund, Abba-Fyrtornet AB, 1975-78 (långt senare tillbaka som Sunbeam och FIN-148-K Windö)
 50. GG 464 Stella Nova, 477, Öckerö/Fotö, Bryngelsson, 2006-08
 51. UA 530 Seiko, 470, Grundsund, Ljungsvik & Carlsson, 1972-1976, 1984-87 (senare GG 869 Sjövik)
 52. GG 236 Glittvåg, 465, Fiskebäck, Glittvåg AB, 1988-2016
 53. GG 158 Sunnanland, 452, Fiskebäck, Axelsson, 1997-2011 (numera i Marocko som Miftah)
 54. GG 202 Nimber, 452, Fiskebäck, Jarl Axelsson och Allan Lindgren, 1976-2009 (från början GG 205 Ganthi, senare S 144 Themis)
 55. GG 218 Västfjord, 422, Fotö, fam. Gustavsson, 1967?-2012 (idag finska Westfjord)
 56. KA 151 Adenia, 415, Hasslö, Adenia AB, 1999-2006 (senare GG 920 Polaris)
 57. GG 64 Martina, 415, Rörö, Johansson, 1993-2008 (senare GG 144 Themis, idag i Norge som Sjarmør)
 58. GG 921 Bohuslän, 413, Fiskebäck, Oskarsson, 1974-2009 (var från början mindre)
 59. FG 57 Halland, 408, Glommen, Lars Göran Dahlqvist med flera, 1994-2005 (senare GG 892 Rigel)
 60. GG 812 Veronica, 402, Fotö, Veronica Fiskeri AB, 1998-2008 (idag GE 49 Arcadia)
 61. GE 49 Arcadia, 399, Engesberg, Rederi AB Engesberg, 2018- (tidigare i Sverige som GG 812 Veronica)
 62. GG 361 Santos, 399, Öckerö, Antonsson med flera, 1987-93 (idag finska Santos)
 63. NG 34 Vegas, 391, Oxelösund, L-C Fisk AB & Rederi AB Kvarkenfisk, 1998-2008 (senare UÅ 1 Krossfjord och VG 14 Svanö)
 64. GG 569 Vingaborg, 385, Donsö, Henry Johansson med flera, 1985-2002 (idag Humbak i Polen)
 65. GG 430 Tirana, 385, Fiskebäck, ??, 1985-93, 1996-2002 (en tid hette den GG 361 Santos och hette GG 483 Vingaborg, GG 569 Vingaborg och GG 500 Vingaskär under den andra perioden i Sverige, idag Sonnskär i Finland)
 66. GG 89 Rigel, 380, Fotö, Fotö Shipping AB, 2007-2008
 67. SM 53 Glomskär, 373, Öregrund, DE Fiske AB, 2020-
 68. GG 399 Sette Mari, 367, Hönö, Sture Larsson, Morgan Larsson och Hasse Alexandersson, 1974-77
 69. SIN 602 Courage, 360, Skillinge, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 1998-
 70. GG 850 Odeskär, 358, Fiskebäck, Odeskär AB 1991?- (idag GG 683 Rön)
 71. GG 59 Sette Mari, 352, Hönö, Morgan Larsson, 2004-2018 (senare GE 59 Sette Mari)
 72. LL 149 Hållö, 343, Kungshamn, Gunnar Knutsson och Jan Franzén?, 1999-2017 (senare GG 517 Kenty och LL 1248 Saibon)
 73. GG 707 Arkö, 335, Dyrön, Arkö Fiske AB, 2018-
 74. GG 778 Lövön, 322, Rönnäng, Arvidsson, 1997-2001 (idag irländska Lovon)
 75. GG 330 Carmona, 322, Dyrön, Gustafsson, 1997-2001 (idag irländska Carmona)
 76. GG 150 Älvsborg, 315, Fiskebäck, Älvsborg Fiskeri AB, 2020-
 77. GG 144 Themis, 314, Rörö, Ryberg, 1966-2002 (tidigare mindre som GG 744 Götaland, GG 376 Danö och GG 206 Danö, senare GG 1440 Biscaya)
 78. GG 578 Victoria, 308, Öckerö, Nicklasson, 1998-2007 (numera danska S 158 Saron och svenskägd)
 79. GG 398 Westerö, 308, Hönö, Sven-Olof Larsson, 1995-2016 (senare Stella Nova, Stella Polaris och Lipton, numera i Norge)
 80. VG 95 Stjärnvik, 307, Träslövsläge, fam. Johansson (från början Ekefjord, senare ombyggd och blev Stjärnvik, sen Glomskär, idag GG 850 Odeskär.)
 81. GG 36 Kristin, 306, Donsö, Kristine Fiskeri AB, 1998-2010 (sen GG 36 Åsa, numera Kongsvard i Norge)

Det har funnits en mängd olika båtar som haft samma namn och nummer. Dessutom byggs fiskebåtar regelbundet om. I de fall jag haft kännedom om ombyggnader kan båtarna förekomma två eller flera gånger på listan. Troligen har jag missat en del ombyggnader. De båtar jag har med är sådana som varit större än 300 bruttoton. Jag har sannolikt också missat en del båtar som borde varit med på listan. Sannolikt får jag uppdatera listan när Andreas Ingvarssons bok om ståltrålare kommer ut. Och säkerligen också justera en del årtal, ägarnamn och fiskebåtsnamn.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!