Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Bryngeld

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla större pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Bryngeld Fiskeri AB är ett fiskeriföretag som ägs av familjen Bryngeld. Företaget ägde tidigare den pelagiska trålaren GG 505 Polar som de dock under de senaste åren i huvudsak hyrt ut till andra fiskeriföretag som exempelvis Båt GG 330 Carmona AB, Tor-ön Fiske AB och Torland Fiske AB. Numera är GG 505 Polar såld till Marocko.

Fisket med GG 505 Polar har under den undersökta perioden skett i Östersjön, Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten. Det som fiskats är främst sill, skarpsill och tobis. Hur mycket och om något har fiskats i egen regi är oklart.

GG 505 Polar

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!