Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – passivt fiske

Med hjälp av Global Fishing Watch (GFW) har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Det småskaliga trålfisket har jag berört tidigare i tre olika inlägg, ett om kräfttrålarna norra Bohuslän, ett om räkfisket i Kosterhavet, ett om Göteborgsområdet och ett om Hallandskusten. I detta inlägg ska jag beröra fisket med burar och tinor, garnfisket och fisket med krokredskap som pilk och dörj samt fisket av läppfisk.

De flesta burfiskebåtar, garnfiskebåtar och båtar som fiskar läppfisk har inga AIS-registreringar på GFW. Det gäller exempelvis SD 526 Strandö på Nordkoster som ägs av Strandö Fisk AB (Nicklas Nilsson), LL 25 Mitina i Norra Grundsund som ägs av Henrik Wennerberg, SD 401 Fredrika i Havstenssund som ägs av Havstens Fiskelag AB (Alrik Rylander och Mikael Nyberg) och  LL 14 Molly i Lysekil med LL 14 Molly AB (Glenn och Niclas Åhman) som ägare.

Dessutom  LL 44 Marie III i Smögen med Martin Olofsson som ägare, LL 27 Gullmarsfjord i Fiskebäckskil med Magnus Hansson som delägare, Martin Axelssons GG 765 Gideon i Rönnäng, Stefan Johanssons GG 976 Svanfors på Dyrön, Bertil Hermanssons LL 550 Burö i Norra Grundsund, samt Inge Helldners GG 139 Hjälmaren och Uno Helldners GG 749 Orion i Lerkil samt många fler.

Men det finns också ett antal burfiskebåtar, garnfiskebåtar och fiskebåtar som ägnar sig åt pilk- och dörjfiske som har AIS-signaler registrerade. Dessa båtar fiskar oftast mycket lokalt med undantag av de som fiskar med krokredskap som dessutom i allmänhet fiskar både pelagiskt och demersalt. Även de flesta garnbåtar fiskar både demersalt och pelagiskt.

De flesta burfiskebåtar används i första hand till kräftfiske men i allmänhet också till hummerfiske. Många burfiskebåtar fiskar dessutom också med garn eller krok i vissa fall. Kustnära fiske kräver med andra ord en viss mångsidighet. Vid burfiske får båtarna i allmänhet också krabba. En del bedriver också riktat krabbfiske.

Några av de båtar som det finns AIS-registreringar på är Reine Andreassons SD 41 Tärnö i Strömstad med sporadiska registreringar. Den används främst till fiske av läppfisk. SD 777 Aspö med Dan-Åke Persson som ägare och SD 118 Kahjo som ägs av SD 118 Kahjo AB (Jörgen Jörgensson). Båda hemmahörande i Havsstenssund och de landade i huvudsak kräfta.

Vidare finns sporadiska registreringar för LL 325 Fyran som ägs av Olof Karlsson och förmodligen har Hunnebostrand som hemmahamn. För UA 3 Lizona som har Oxevik på Bokenäset som hemmahamn och ägs av LF Lizona Fisk HB (Robert och Johan Sterner) och LL 12 Nephrops som är registrerad med Ellös som hemmahamn men tycks höra hemma i Morlanda eller på Malö finns också data hos GFW. Den sistnämnda båten ägs av LL12 Fiske AB (Niklas Krafft). UA 3 Lizona och LL 12 landade enbart kräfta medan LL 325 främst landade kräfta.

LL 714 Shetland i Mollösund är en båt som ägs av Curt Larsson är ytterligare en burfiskebåt med AIS-registreringar. Båten landade främst kräfta och hummer men även en del fisk. I Björholmen finns GG 844 Idun som ägs av Mikael Karlsson och GG 610 Svanö. GG 610 Svanö landade kräfta och hummer medan GG 844 Idun landade kräfta och fisk.

På Klädesholmen har vi Gösta Gunnessons GG 805 Sydvåg  med sporadiska AIS-registreringar som främst fiskade pelagiskt men även landade hummer. I Rönnäng finns GG 146 Solvåg som ägs av Lennart Axelsson och på Hönö finns GG 184 Ragna som ägs av Ragna Fiske AB (Nicklas Thörning). GG 146 Solvåg och GG 184 Ragna landade främst torsk och annan fisk. De fiskade även pelagiskt.

I Göteborgsområdet finns också GG 126 Ulrika på Björkö som ägs av Anders Horonyi, GG 41 Skalman på Vrångö som ägs av Burfiskarna AB (Peter Olsson) och Peter Bihls GG 1195 Otseco i Lerkil. GG 126 Ulrika fiskade kräfta och krabba och bedrev även pelagiskt fiske. GG 41 Skalman landade enbart kräfta medan GG 1195 Otseco landar kräfta, hummer och förmodligen också krabba.

Det finns också några båtar som ägs av större fiskeriföretag som exempelvis Themis Pelagic AB (GG 228 Rymo), Astrid Fiske AB (GG 292 Martina), av familjen Nicklason (GG 341 Westbank) som står bakom Nicklason Fiskeri AB. De redovisas i artiklarna om de stora företagen.

Säkerligen finns det också en del båtar jag missat men det hela ger ändå en bild av hur det småskaliga fisket med passiva redskap ser ut längs med Bohuskusten.

SD 41 Tärnö

SD 777 Aspö

SD 118 Kahjo

LL 325 Fyran

UA 3 Lizona

LL 12 Nephrops

LL 714 Shetland

GG 844 Idun

GG 610 Svanö

GG 146 Solvåg

GG 184 Ragna

GG 805 Sydvåg

GG 126 Ulrika

GG 41 Skalman

GG 1195 Otseco

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!