Danmarks stora fiskeriföretag, en avslutande kommentar

Danmarks största fiskeriföretag när det gäller antal anställda, ekonomi och innehavda fiskerättigheter är en blandad skara. De allra största finns inom det pelagiska fisket (IOK). Fyra av dessa är svenskägda, Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Gifico ApS och Fiskeriselskabet Stella Läs mer…

Största norska fiskeriföretagen 2014

Norge har en mycket större fiskeindustri och mycket fler fiskeriföretag än vad som finns i Danmark och Sverige. Det finns en mängd norska tidskrifter, tidningar och publikationer om fiske.  Varje år publiceras översikter av fiskodlingsföretag, hela fiskindustrin, fiskebåtsrederier och mycket annat. Läs mer…

Färöarnas kvotbaroner

I samband med Färöarnas (och Islands) överfiske av makrill och NVG-sill och konflikt med EU och Norge om fiske  och kvoter förekommer ofta anklagelser från Färöarna och färöarnas fiskare om att fisket inte ska monopoliseras av danska kvotbaroner. Men faktum Läs mer…