Bröderna Söderberg i Skillinge

Bröderna Johnny Söderberg, Peter Söderberg och Mattias Söderberg äger två fiskeriföretag i Skillinge. De två företagen är Fiskefartyget Courage af Skillinge AB med fiskebåten SIN 602 Courage och Bröderberg AB med SIN 50 Laguna. Båda trålarna har skillingen som hemmahamn men de ligger i Simrishamn.

Ägare av det första företaget är bara de två äldre bröderna, Johnny och Peter Söderberg medan alla tre äger det andra företaget. Styrelsen i Fiskefartyget Courage af Skillinge AB består av Johnny Söderberg (ordinarie ledamot) och Peter Söderberg (suppleant) medan alla tre bröderna är ordinarie ledamöter i Bröderberg AB:s styrelse.r

Fiskefartyget Courage af Skillinge AB omsatte cirka 10 miljoner SEK år 2022 (20211001-20220930) med bokförda tillgångar på nästan 15 miljoner. Bröderberg AB omsatte för sin del nästan 10 miljoner kronor under samma verksamhetsår med bokförda tillgångar på nästan 8 miljoner SEK.

Bröderna Söderberg och deras söner har dessutom var sitt företag som troligen är de bolag genom vilka de tar ut sin lön från fiskeriverksamheten. De fungerar som personaluthyrningsföretag.

Personliga bolag

Johnny Söderberg företaget Skillinge Efficiently AB där han också är ensam ordinarie styrelseledamot med Mattias Söderberg som suppleant. Företaget bedriver också fiskerirelaterad verksamhet såsom personaluthyrning med mera. Omsättningen var 2,5 miljoner SEK med samma verksamhetsår (20211001-20220930) som de andra företagen.

Hampus Söderberg som är son till Johnny Söderberg äger HampeDampe AB med samma typ av verksamhet som Skillinge Efficiently AB. Omsättningen var 1 miljon SEK under 2022 (20211001-20220930) med bokförd tillgångar på lite över 1 miljon. Styrelsen i HampeDampe AB består av Hampus Söderberg som ordinarie ledamot och Johnny Söderberg som suppleant.

Ytterligare ett företag med samma typ av verksamhet som de senast nämnda bolagen är Söderberg Offshore AB som ägs av Peter Söderberg. Omsättningen var nästan 3 miljoner SEK med samma verksamhetsår som de andra bolagen och de bokförda tillgångarna 7 miljoner SEK. Styrelsen består av Peter Söderberg med frun Jeanette Söderberg som suppleant.

En son till Peter Söderberg som heter Alexander Söderberg äger för sin del ett likadant företag som heter Godbrand AB. Styrelsen består av Alexander Söderberg som ordinarie ledamot och Peter Söderberg som suppleant. Företaget är nystartat.

Fisket som familjen Söderberg bedriver är konsumtionsfiske av sill och industrifiske av sill och skarpsill.. Förutom det pelagiska fiskerättigheterna har de båda fiskebåtarna också en tilldelning av regionalkvot.

SIN 50 Laguna.

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
  • Sill västra Östersjön, 20,3%
  • Skarpsill Östersjön, 2,1%
  • Sill östra Östersjön, 1,4%
Bröderberg AB
  • Sill västra Östersjön, 18,1%
  • Skarpsill Östersjön, 1,9%
  • Sill östra Östersjön, 1,2%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Dessutom har Söderbergs fiskerikoncern del av de regionalt tilldelade fiskemöjligheterna. År 2023 har de 800 145 kg sill i östra Östersjön och 1 295 787 kg skarpsill i Östersjön av totala fiskemöjligheter på 1 248 412 kg sill respektive 2 744 780 kg skarpsill. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB har lite mer än Bröderberg AB.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!