Bryggvingen AB – restaurang och fiske

I likhet med Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden är Bryggvingen AB i första hand ett restaurangföretag som också bedriver fiskeriverksamhet och fiskhandel. Ägare av företaget som finns på ön Lyr är Erik Lyräng. Han är också ordinarie styrelseledamot med fadern Robert Willy Lyräng som suppleant. Erik Lyräng har också den enskilda firman Lyrs Fisk och skaldjur som bedriver eller har bedrivit fiskhandel.

Bryggvingen AB äger trålaren LL 97 Zenith på 24 bruttoton. Det är en modern trålare byggd för att skötas av en person. Tidigare hette den LL 9 Svartskär.

Omsättningen i Bryggvingen AB var över 11 miljoner kronor år 2021 med bokförda tillgångar på nästan 16 miljoner.

LL 97 Zenith när den hette LL 9 Svartskär. Bild: Terje Fredh

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Bryggvingen AB
  • Kräfta Skagerak och Kattegatt,  14 526
  • Torsk Skagerak, 4 072
  • Rödspätta Skagerak, 3 512
  • Sej Skagerak och Kattegatt, 1 375
  • Kolja Skagerak och Kattegatt, 1 287
  • Vitling Skagerak och Kattegatt, 408

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!