Varför svenskarna inte äter strömming men borde

Det är i princip omöjligt att sälja sill/strömming från Östersjön till svenska konsumenter. Detta trots att sillen är en mycket nyttig fisk och borde ätas i betydligt större utsträckning. Orsakerna till svårigheterna att sälja färsk sill/strömming till konsument är de kostråd som finns i Sverige. Kostråden finns då sillen innehåller miljögifter som dioxiner och PCB. Gravida och barn rekommenderas att inte äta sill från Östersjön.

Sillen i Östersjön innehåller dock inte längre några stora mängder miljögifter utan ligger under gränsvärden. Den borde utan problem kunna ätas av alla. Det är också vad som rekommenderas i andra länder som fiskar sill i Östersjön såsom Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Där finns inga restriktioner.

Finland har liknande rekommendationer som i Sverige vilket är naturligt för Finland då de i huvudsak fiskar sill i Bottenhavet där gifthalterna är mycket högre än i Östersjön. Det naturliga i det svenska fallet vore att konsumtion av sill från Bottenviken och Bottenhavet omfattades av rekommendationerna medan de tog bort för sill från Östersjön.

Ingen konsumentefterfrågan

Restriktionerna vad det gäller att äta sill från Östersjön och Bottenhavet har lett till att de flesta unga och barn i Sveige av idag aldrig har ätit stekt strömming eller stekt sill. De har aldrig ätit strömmingsflundra eller sotare. Då sill har en framträdande smak har det inneburit att många vuxna i Sverige tycker att sill smakar illa. De har aldrig vant sig vid smaken.

Därför köper de inte heller nån färsk sill eller färsk strömming. Inte heller är det populärt att äta på restauranger förutom bland personer som är äldre än 60 år gamla som minns hur det var att som barn äta stekt strömming, strömmingsflundror eller liknande.

Genom de långvariga rekommendationerna att inte äta strömming och sill från Östersjön har myndigheterna skapat en situation där det inte längre finns några konsumenter som efterfrågar och vill ha sill/strömming. Det är en situation som är svår att vända även om rekommendationerna kan komma att ändras. En sådan ändring kan dock först komma år 2015 på grund av en pågående utvärdering inom EU av sill från Östersjön som mat. Detta enligt en rapport från organisationen Baltic Waters.

Rapporten säger också att sill är bland det mest nyttiga som finns att äta. Dessutom är sillfiske mycket klimatvänligt och miljövänligt. Vi borde utan tvekan äta mer sill.

Lögner

Det är vad det gäller nyttan av att äta sill en bra rapport men den upprepar också ett antal lögner. Bland annat påstår de att industrifisket, dvs fisket för fiskmjöls- och fiskoljeindustrin, skulle vara ett hot mot sillen i Östersjön. Det är het enkelt inte sant.

I Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Tyskland fiskas sill till konsumtion såväl som till fiskmjölsindustrin. Det skulle självklart kunna fungera i Sverige också. Men.

I Sverige finns nästan inget konsumtionsfiske och de som försöker sälja till konsument misslyckas i stort sett alltid. Problemet är de svenska konsumenterna och det svenska Livsmedelsverkets föråldrade rekommendationer.

Inet heller är det sant att sillbeståndet i Östersjön blir allt svagare. Det är enligt de vetenskapliga råden och uppskattningarna från ICES lika stort som det varit de senaste 30 åren.

Läs mer:

PS. Den sill som fiskas til inlagd sill fångas i Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten. Där är miljögifter inget problem.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!