Kvotebaroner

Danska kvotbaroner, eller kvotebaroner på danska är sådan företag och fiskare som äger stora fiskerikvoter. I en del fall finns det fiskare som via bulvaner eller på annat sätt äger mer än vad som är tillåtet att äga för ett företag eller en enskild fiskare. Ett sådant företag är Gitte Hennings A/S och dess ägare Henning Kjeldsen.

Men de flesta så kallade kvotbaroner äger inte mer än vad som är tillåtet och det märkliga är att Thorupstrand Kystfiskerlaug är ett sådant företag, ett av de stora fiskeriföretagen i Danmark när det till kommer till kvotinnehav. Även om dess företrädare som Thomas Højrup gärna vill framstå som om de företräder den lilla fiskaren. Men Kystfiskerlauget är utan tvekan en av de stora kvotinnehavarna, men i likhet med de flesta så äger de inte mer än de egentligen har lov att äga.

Det finns de som anser att de som sålt sina fiskerättigheter (kvoter) för stora pengar egentligen år de som borde kallas kvotbaroner. Även bland dessa finns det en del storföretag, men det vanligaste är att det är rätt små fiskeriföretag/yrkesfiskare som sålt. Men bland de storföretag som sålt återfinns Skagerak Group som avvecklade sitt eget fiske och Vendelbo som satsade på demersalt fiske istället för pelagiskt.

Danska kvotbaroner och stora fiskeriföretag

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!