Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Bröderna Klemming

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Bröderna Klemmings Dykhjälp HB

Bröderna Klemmings Dykhjälp HB eller kort och gott Br. Klemmings Dyk ägs av bröderna Peter Klemming och Bengt Klemming. De är de enda yrkesfiskare som har licens för att plocka ostron. Företaget återfinns i Edsvik norr om Grebbestad. Även Peter Klemmings dotter Lotta Klemming är verksam i företaget.

Några ekonomiska uppgifter om företaget finns inte tillgängliga då det handlar om ett handelsbolag.

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Ostronfiske

Ostron är inte fritt att plocka. Det är det enda i havet som tillhör markägaren och det krävs tillstånd från markägaren att plocka vilda ostron. Så här skriver Br. Klemmings Dyk om detta:

Klemmings ostron arbetar med två sorters ostron. De ostronen vi plockar är ”Ostrea Edulis” också kallade Europeiska flat ostron och ”Crassostrea Gigas” eller så kallade Stillahavsostron. Ostronen är vilda och dykplockas av yrkesfiskare.

För att kunna plocka ostron måste man ha markrättsinnehavarnens tillstånd. Ostronen hittas från strandkant ner till femton meters djup.

Vi hanterar markerna med varsamhet och ser efter markerna genom att gallra och ta upp de stora ostronen och göra plats åt de mindre ostronen. Ostronen plockas från första veckan i September t.o.m midsommar, då ostronen har sin fortplantningsperiod under Juli-Augusti.

Br. Klemmings Dyk har avtal med minst 15 markägare om fisk och skötsel av ostronbankar. Företaget har en registrerad fiskebåt, SD 30 Borrideck 4.

Förutom att fiska ostron så ordnar Br. Klemmings Dyk även utflykter, dykutfärder, ostronsafari och sälsafari. Dessutom arbetar de med en mängd olika sorters dykarbeten.

För att få sälja vilda ostron måsta man så vitt jag förstår ha yrkesfiskelicens och de som säljer ostron utan att ha licens bedriver en olaglig verksamhet. För att kringgå detta finns det företag (i detta fall handlar det dock enbart om markägare och deras företag) som säljer ostronsafari och därmed kan de fiska ostron utan licens. Enda sättet att komma runt detta problem är att turfiskeföretag av alla slag även de måste ha yrkesfiskelicens.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!