Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Selin Charter

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Selin Charter

Stephan Selin på Resö äger den enskilda firman Selin Charter som bedriver utflykts- och turfiskeverksamhet. Stephan Selin och frun/sambon Helena Lantz äger också Västkustens Skärgårdsbåtar AB som verkar vara det företag som äger de fartyg, båtar och färjor som används i verksamheten. Kanske är det i detta företag som verksamheten bedrivs numera. I styrelsen för bolaget är Helena Lantz ordinarie ledamot och Stephan Selin suppleant.

Fiskeriverksamheten som består av makrillfisketurer och hummersafari bedrivs utan fiskelicens trots att det i allt väsentligt är ett fiske som borde betraktas som yrkesfiske. Inget av företagen har någon registrerad fiskebåt. Huvudverksamheten i företagen är dock båtturer, sälsafari och uthyrning av båtar till olika typer av arrangemang. Dessutom driver de också besöksmålet Hilmas Alaska med café på Nord-Långön utanför Strömstad. Resorna som företaget ordnar utgår från Strömstad, Resö, Tanumstrand eller Fjällbacka.

År 2019 omsatte Västkustens Skärgårdsbåtar AB 3,3 miljoner SEK men under 2020 bara 1,7 miljoner SEK som en följd av pandemin. Båda åren hade företaget ett nollresultat. de bokförda tillgångarna i företaget var 2,8 miljoner SEK i slutet av 2019 och 2,7 miljoner SEK i slutet av 2020. Några ekonomiska siffror för enskilda firmor är inte offentligt tillgängliga.

Selin Charter är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!