Norrlandskustens fiskare – Kattilavaara och Wik

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Kattilavaara och Wik

Robert Kattilavaara är en yrkesfiskare i Kalix-Nyborg som övertagit ägandet av PÅ1 Räbben på 14 bruttoton från den tidigare ägaren Roland Karlsson i Piteå. Han har också övertagit tillståndet att fiska siklöja och har tillstånd att tillverka Kalix löjrom. Dessutom äger han den mindre fiskebåten HA 9 för sik- och laxfiske. Den tycks ha Marahamn som hemmahamn

PÅ 1 Räbben som har sin formella hemmahamn i Pitsundet partrålar siklöja med HA 17 Målsö på 7 bruttoton med hemmahamn i Storön som ägs av Urban Vik som också är hemmahörande i Kalix-Nyborg. Även Vik har tillstånd att producera Kalix löjrom. Urban Vik äger också den mindre fiskebåten HA 19 Nordanvind som används till lax- och sikfiske.

Kattilavaaras fiskeverksamhet såväl som Urban Viks (Wiken Produkter) bedrivs i ett enskild firma så några offentligt tillgängliga bokslut publiceras inte. Däremot kan omsättningen uppskattas utifrån momsredovisningarna. 2020 uppskattas Robert Kattilavaaras verksamhet ha omsatt mellan 1 miljon och 1,5 miljon SEK medan Wiken Produkter beräknas ha omsatt mellan 700 000 och 1 miljon SEK.

Urban Wiks sambo/fru Kesani Buathana äger för sin del en fiskhandel som heter Kalix Fiskdeli. Också det en enskild firma. Omsättningen för denna verksamhet uppskattades till mellan 100 000 och 200 000 SEK år 2020.

Troligen är väl Vik och kanske även Kattilavaara också delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingsföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!