DE Fiske – sillfiske i Östersjön och Bottenhavet

DE Fiske AB är ett fiskeriföretag med säte på Öckerö utanför Göteborg. Där bor också en av delägarna, Daniel Andersson. han är dock ursprungligen från Glommen nära Falkenberg i Halland och den andre delägaren Erik Gripse bor för sin del i Falkenberg.

DE Fiske AB äger en pelagisk trålare som heter SM 53 Glomskär och som har sin hemmahamn i Öregrund i Uppland. SM 53 Glomskär är på 373 bruttoton och fisket som bedrivs är i huvudsak fiske till foder och för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Dessutom äger bolaget en kvotbåt, GG 370 Mercy, som har torskfisketillstånd för Östersjön.

Omsättningen i DE Fiske var nästan 17 miljoner svenska kronor år 2022 (20210501-20220430). De bokförda tillgångarna var samtidigt ungefär lika stora, cirka 17 miljoner kronor.

SM 53 Glomskär

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
DE Fiske AB
  • Sill norra Östersjön, 28,1%
  • Skarpsill Östersjön, 3,0%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Förutom detta hade de också en regional fördelning på 325 000 kg sill i Bottenhavet/Bottenviken (norra Östersjön) och 18 000 ton skarpsill i Östersjön. Totalt var fiskemöjligheterna 3 727 722 kg sill  i norra Östersjön och 116 063 kg skarpsill i Östersjön.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!