Mindre tobiskvot än 2017

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har just kommit med sin rådgivning om tobiskvoten för 2018. Enligt rådgivningen blir det en minskad tobiskvot vilket är förväntat då kvoten 2017 var den högsta på många år. Tobis (sandeel på engelska) fiskas i huvudsak av danska yrkesfiskare och av norska och svenska yrkesfiskare som dock bara fiskar en liten del av det som det danska yrkesfisket fångar.

I område 1 (Dogger Bank) rekommenderar ICES en kvot på 134 461 ton vilket ska jämföras med förra årets rekommendation på 255 956 ton. Detta är något som danska DFPO verkar kunna acceptera då ordföranden Svend-Erik Andersen i ett pressmeddelande säger:

– Vi ville selvfølgelig gerne have haft en større kvote i 2018, men vi tager den biologiske rådgivning til efterretning. Vi må så håbe på betydeligt bedre priser end sidste år, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Han är dock betydligt mindre nöjd med rådgivningen som berör område 2 invid den jylländska kusten där ICES bara rekommenderar ett begränsat undersöknings/provfiske på 5 000 ton jämfört med rådet om en kvot på 175 941 ton år 2017. Andersen är helt oförstående till denna rådgivning:

– Vi forstår ganske simpelt ikke denne anbefaling. Den er i strid med al logik. Sidste år var fiskeriet i området historisk stort og kvoten i overensstemmelse med den biologiske rådgivning, siger Svend-Erik Andersen.

Derfor anbefaler Danmarks Fiskeriforening, at der for område 2 gennemføres moniteringsfiskeri, så bestandens størrelse undersøges i sæsonen.

– Fiskerne oplever tobis i området, fx fanges der torsk fulde af tobis. Så det er underligt, at tobisen skulle være borte. ICES henviser selv til, at rådgivningen er forbundet med manglende 3 og 4-årige fisk i fangsterne i 2017. Hvorvidt denne forklaring er korrekt eller ej, bør efterprøves. Det er derfor vigtigt, at vi får gennemført et moniteringsfiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Närmare Storbritannien, i område 4, är kvotrekommendationen nästan oförändrad, 59 345 ton jämfört med 54 043 ton år 2017. Detta är de danska yrkesfiskarna nöjda med.

Även i norska vatten (område 3 och 5) ser det ut som om tobiskvoten kommer att bli hyggligt stor, minst 70 000 ton, men det kan bli ändringar efter provfiske i april-maj. Kvoten i norska vatten kommer dock sannolikt inte att bli lika stor som 2017 då den var 120 000 ton. ICES rekommendation för område 3 är 108 365 ton jämfört med 74 176 ton år 2017. Dvs en ganska rejäl ökning. Område 3 ligger i huvudsak i norskt vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

Oceana fantiserar och hittar på om torsken i Östersjön

Oceana är en miljö- och lobbyorganisation som finansieras av samma typ som Greenpeace, EDF, Sea Shepherd och Fishsec. Det är ingen medlemsorganisation utan har bara anställda samt finansieras av bidrag. Stora finansiärer är The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation (tidigare Homeland Foundation), och Rockefeller Brothers Fund. Oak Foundation är också finansiär av Fishsec.

När det gäller torsken i Östersjön vilseleder Oceana på samma sätt som Fishsec. De påstår att överfiske äger rum och att de beslutade kvoterna är högre än vad som är långsiktigt hållbart. Inget av dessa påståenden är korrekta.

Beslutet om kvoter i Östersjön är i enlighet med den biologiska rådgivningen som finns utom i ett fall, torsken i västra Östersjön, där den beslutade kvoten är större än vad den vetenskapliga rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) föreslagit. Samtidigt har den inte ökats på det sätt ICES föreslagit. Att kvoterna därför skulle innebära överfiske eller att det inte fiskas långsiktigt hållbart är helt enkelt en lögn. Eller så begriper Oceana inte den vetenskapliga rådgivningen:

I den sidste pressemeddelelse fra deres hånd, »European Commission proposes Baltic cod catch limits four times higher than considered sustainable«, hvor man anklager Europa-Kommissionen for at foreslå kvoter for Østersø torsken {Baltic Cod) fire gange højere end der betragtes for bæredygtigt, hopper trawlet da helt op af tromlen for den fondsejede Oceana.

For det er netop på anbefaling af ICES (International Council for the Explaration of the Sea) at kvoten er foreslået som den er og man fristes derfor til at beskylde det fondsejede Oceana, for ikke at lytte til biologernes egen rådgivning. Ligeledes anklager Oceana Europa-Kommissionen for at sætte status Quo, for torskekvoten i den vestlige Østersø. Europa-Kommissionen har netop i denne kvotetildeling, ikke helt fulgt anbefalingerne fra ICES, men istedet sat kvoten en smule lavere end anbefalet. Så enten kan Oceana ikke indenadlæse eller også har de ikke forstået en brik af det hele.

[…]

Når vi taler kvoter for 2018 er disse anbefalinger fulgt fra ICES til punkt og prikke. Netop disse anbefalinger, ligger hævet over enhver tvivl, på et bæredygtigt niveau og indenfor rammerne af den Europæiske fiskeripolitik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Fishsec far med osanning om torsken i Östersjön

Fishsec ären lobbyorganisation på miljöområdet som drivs av Naturskyddsföeningen, Sportfiskarna och WWF Sverige. De finansieras av den svenska regeringen, Oak Foundation, Villumfonden, Mava Foundation och Svenska Institutet.

Fishsec hävdar att torsken återigen kommer att överfiskas i Östersjön. Dessutom hävdar de att den överfiskats i en lång rad år. I sin helhet är inget av dessa påståenden korrekt. I förhållande till de vetenskapliga råden från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har torsken i östra Östersjön inte överfiskats det senaste decenniet.

I själva verket har det under de flesta år fiskats långt mindre än de vad de vetenskapliga råden och besluten om kvoter gett möjlighet till. Besluten om kvoter har visserligen under många år varit större än vad som rekommenderats av ICES, men det verkliga fisket har aldrig varit större än de vetenskapliga råden. Nåt överfiske förekommer alltså inte.

I västra Östersjön har överfiske förekommit vissa år (2015 och 2016). Men nästa i år kommer det troligen inte att vara fallet även om den beslutade torskkvoten i västra Östersjön är större än vad ICES rekommenderat. Samtidigt har beslutet inte inneburit någon ökning av kvoten vilket ICES rekommenderat. Fishsec är inte helt sanningsenliga när det gäller torskkvoterna och torskfisket i Östersjön.

Det är möjligt att Fishsec inte är nöjda med råden från ICES, men då borde de kritisera ICES istället för fisket och politikerna. Men så länge det fiskas mindre än de vetenskapliga råden så handlar det inte om nåt överfiske. Om det är fel på de vetenskapliga råden är det en annan fråga. Vill Fishsec kritisera ICES duger det inte med generella och falska  anklagelser om överfiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Minskad makrillkvot inför 2018

Inför 2018 har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderat en minskning av kvoten med 35%. De tre länder/stater som brukar skriva på avtalet om makrillkvoten i Nordostatlanten (inklusive Nordsjön, Skagerak och Kattegatt) är de så kallade kuststaterna, dvs EU, Norge och Färöarna (sen 2014) och de har inför 2018 kommit överens om en kvotminskning med 20% till 816 797 ton. Av detta är 15,6% reserverat för länder som inte skrivit på avtalet såsom exempelvis Ryssland och Island.

Makrill

Makrill. Illustration: Wilhelm von Wright.

Problemet med makrillkvoten är dock att Island och Grönland ensidigt brukar bestämma egna kvoter som gör att det totala uttaget brukar lika långt över vad kuststaterna kommit överens om.

Den norske fiskeriministern Per Sandberg verkar inte heller speciellt nöjd med avtalet:

”I understand that it is a challenge for many fishermen when quotas go down, especially when the mackerel stock is in as good a condition as it is, but we can be pleased that the three coastal states agree on a quota for 2018,” said Norwegian fisheries minister Per Sandberg.

”Given the advice we received from ICES, this is a good deal, given the circumstances.”

Av hela kvoten är 183 857 ton reserverat för Norge, 102 924 ton för Färöarna oh 402 596 ton för EU. Huvuddelen av EU:s kvot hamnar i Storbritannien och Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

ICES vill minska kvoterna för makrill och sill i Nordatlanten

Inför 2018 föreslår ICES en rejäl nedskärning av makrillkvoten i Nordatlanten. En rekommenderad minskning av kvoten med 35% till 550 948 ton medan kvoten av sill i Nordatlanten (atlantoskandisk sill, NVG-sill) rekommenderas minska med 15% till 546 472 ton. De menar att fisket varit alltför stort under tidigare år och har dessutom infört nya beräkningsmetoder vilket lett till minskade kvoter.

Noterbart är att fisket på makrill kraftigt överstigit ICES rekommendationer under en lång rad av år, främst beroende på att Island, Grönland och Färöarna beslutat egna kvoter vid sidan av de gemensamma förhandlingarna om kvoter mellan olika länder.

Blåvitling

Blåvitling

För blåvitling rekommenderar ICES däremot en mindre ökning med 3% till 1,39 miljoner ton medan de rekommenderar en kraftig ökning av kvoten på taggmakrill (hästmakrill) från 69 186 ton år 2017 till 117 070 ton år 2018.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,