Yrkesfiskaren: Mer hummer åt yrkesfiskarna

Det är inte förvånande att en ledare i tidningen Yrkesfiskaren vill att en större del av hummerfångsterna sk tas upp av yrkesfiskare. Samtidigt håller jag med dem. För att skapa bättre förutsättningar för småskaligt kustfiske kanske det vore en bra Läs mer…

Advertisements