Kristine Fiskeri – pelagiskt fiske i Tyskland

Kristine Fiskeri AB är ett fiskeriföretag på Donsö utanför Göteborg. Ägare av företaget är Örjan Karlsson, Ola Hansson och Dan Bergman. Företaget har två dotterbolag, Klara Bemannings AB och Kristin Fischerei Gmbh i Tyskland. Det sistnämnda företaget äger den pelagiska trålaren NC 336 Kristin på 973 bruttoton som har Cuxhaven som hemmahamn.

Styrelsen i Kristine Fiskeri AB består av Ola Hansson, Dan Bergman, Jörgen Sköld och Hugo Genemo. Eventuellt kan det tyda på att företaget har fått fler delägare utan att det framgår av de uppgifter som offentliggörs på olika databassajter.

Samma tre personer som äger Kristine Fiskeri äger också Evy Aquatic Research AB och utgör även styrelsen i detta bolag.

Klara Bemannings AB hyr ut personal till det tyska dotterbolaget som bedriver pelagiskt fiske i framförallt Nordsjön.

Det finns inga siffror på koncernomsättning i Kristine Fiskeri AB då de inte tycks göra något koncernbokslut. Men moderbolaget Kristine Fiskeri AB hade en omsättning på drygt 2 miljoner SEK år 2021 med bokförda tillgångar på nästan 24 miljoner. Klara Bemannings AB omsatte för sin del nästan 10 miljoner SEK och hade bokförda tillgångar på mindre än 1 miljon.

Det finns inga uppgifter om omsättning i det tyska företaget tillgängliga. Inte heller finns det några uppgifter om fiskerättigheter (kvoter) och landningar i Tyskland. De fiskar för konsumtion såväl som för fiskmjölsindustrin.

NC 336 Kristin. Bild: Karstensens Skibsværft

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!