Sveriges största fiskeriföretag 2015

Har precis insett att jag under förra året inte publicerade min lista på de största fiskeriföretagen 2015. Det är en lista som baserad på omsättningen under år 2014. När det gäller landningar av fisk har jag dock publicerat en lista på de största företagen. Dessutom publicerade jag en genomgång av företagen var för sig liksom inlägg om vilka som har störst pelagiska fiskerättigheter i Västerhavet respektive Östersjön. Så här kommer nu, ett halvår försenat, listan över Sverigs största fiskeriföretag år 2015, rangordnade efter omsättning år 2014 eller 2014-2015 om de ha bokslutsår som slutar på sommaren. I augusti-september kommer årets lista. 2014 års finns att läsa som en jämförelse.

PÅ listan finns enbart företag med eget fiske med. I en del av dessa företag står fiskberedning och fiskhandel av olika slag för större delen av omsättningen. Viss företag hyr ut arbetskraft och båtar, andra använder båtar som inte är deras egna utan som ofta ägs av delägare i företaget. För två större företag finns inga omsättningssiffror, det är Torönland HB som ägs av familjen Ahlström, men företaget bör vara i samma storleksordning som Ginneton och Astrid Pelagic. Dessutom handlar det om GG 158 Sunnaland som är ett partrederi med enskilda ägare, familjen Axelsson i Fiskebäck. Det bör vara ett företag i samma storleksordning som Ahlma och Clipperton. Kanske borde också Jonas Klingander på Hön fins med på listan, men han äger sina båtar i en enskild firma eller ett handelsbolag och det finns inga omsättningssiffror. Astrid-koncernen är i en klass för sig själv.

Astrid FiskeSveriges största fiskeriföretag, omsättning miljoner SEK

Astrid Fiske AB, 348, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 49, Fiskebäck, Claesson
Astrid Pelagic AB, 48, Rörö, Johansson
Båt GG 330 Carmona AB, 35, Dyrön, Gustafsson
AB Clipperton, 31, Donsö, Backman
Ahlma Fiskeri AB, 28, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Västfjord Fiskeri AB, 25, Fotö, Gustavsson
Guldhaven Pelagiska AB, 22, Påläng
Themis Fiskeri AB, 20, Rörö, Ryberg
Randi Fiskeri AB, 15, Fotö, Olofsson
Bryngeld Fiskeri AB, 18, Fiskebäck, Bryngeld
Bristol Fiske AB, 16, Göteborg, Jansson (företaget har sålt sin båt och slutat med fisket)
Arkö Fiske AB, 14, Dyrön, Aronsson & Ivarsson
Nicklasson Fiskeri AB, 14, Öckerö, Nicklasson
Zandic Management & Trading AB, 14, Fiskebäck, Kjellberg (företaget har för nävarande inget fiske i egen regi och har sålt sin båt)
Lövön AB, 14, Rönnäng, Arvidsson
Bröderberg AB, 12, Skillinge, Söderberg
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 11, Skillinge, Söderberg
Fiskeri AB Ingun, 10, Fotö, Ivarsson
Hagberg & Hansson Fiske AB, 10, Björkö, Hagberg & Hansson

Ytterligare en bror till bröderna Ivarsson, ägarna av Fiskeri AB Ingun, äger Signora Fiskeri AB med 3 miljoner i omsättning. Totalt ger det en omsättning på 17 miljoner. Företaget bakom GG 105 Titania och SD 191 Silverön som ägs av en kusin till de tre bröderna är troligen ungefär lika stort som Signora Fiskeri AB. Ivarsson i Arkö Fiske AB är syssling till de andra.

De olika grenarna av familjen Ahlström i Fiskebäck (till vilka Claesson kan räknas) äger ytterligare några mindre företag. En gren äger Fiskeri AB Ganthi, en annan gren EA Fiske & Fiskeriverksamhet AB samt Tamec AB. Det finns dock inget samband mellan de olika familjegrenarnas företag.

Zandic, Themis och Nicklasson bedriver inget fiske med nån båt som har svensk flagg och Bryngelds viktigaste båt är finskflaggad. Alla företag utom två hör hemma på Västkusten.

Bara 5 ägnar sig åt demersalt fiske, Det är Arkö, Nicklasson, Ingun samt Hagberg & Hansson. Arkö och Ingun är främst räkfiskeföretag. Ett företag sysslar med pelagiskt och demersalt fiske med någorlunda omfattning på det demersala fisket, det är Ginneton. Astrid Fiske har också en viss mängd demersalt fiske. Guldhaven är ett löjfiske och löjromsföretag.

Astrid Fiske och Guldhaven har omfattande berednings- och handelsverksamhet.
Bröderberg och Courage har samma ägare.

Familjen Arvidsson äger förutom Lövön också andra företag, däribland Tjörnvarvet AB med en omsättning på 99 miljoner SEK.

Det går också att lista företag med hjälp av bokförda tillgångar. Även på den listan saknas handelsbolag, partrederier och enskilda firmor. Huvudägaren i Torönland HB, TLF – Torönland Fiskeri AB hade bokförda tillgångar på 35 miljoner SEK. Det är mindre än värdena i Torönland HB.

GificoSveriges största fiskeriföretag, tillgångar miljoner SEK

Astrid Fiske AB, 1 143, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 158, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 150, Dyrön, Gustafsson
Ahlma Fiskeri AB, 113, Önnered, Ahlström & Magnusson
Bryngeld Fiskeri AB, 106, Fiskebäck, Bryngeld
Lövön AB, 105, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 96, Donsö, Backman
Themis Fiskeri AB, 96, Rörö, Ryberg
Astrid Pelagic AB, 69, Rörö, Johansson
Västfjord Fiskeri AB, 58, Fotö, Gustavsson
Kristine Fiskeri AB, 47, Donsö, Karlsson, Bergman, Hansson & Sköld
Västerland AB, 38, Hönö, Sörensson
Stella Nova Fiskeri AB, 38, Bryngelsson
Bristol Fiske AB, 33, Göteborg, Jansson (företaget har sålt sin båt och slutat med fisket)
Odeskär AB, 29, Vrångö, Andersson
PFG Fish AB, 26, Rönnäng, ägare se texten
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 21, Skillinge, Söderberg
Nicklasson Fiskeri AB, 16, Öckerö, Nicklasson
Randi Fiskeri AB, 15, Fotö, Olofsson
Hagberg & Hansson Fiske AB, 12, Björkö, Hagberg & Hansson
Guldhaven Pelagiska AB, 12, Påläng
Midlake Fiskeri AB, 12, Donsö, Johnsson

Denna lista ser lite annorlunda ut. Företag med nya båtar har större bokförda värden liksom företag som är innehavare av individuella fiskerättigheter. Det är fler pelagiska fiskeriföretag på listan och färre demersala. De senare har inga fiskerättigheter utan fiskar i gammaldags förvaltningssystem och har ofta gamla båtar. Västerland är ett demersalt fiskeriföretag med en ny båt.

PFG Fish AB har Midlake, Carmona, Lövön och Clipperton dom delägare. Midlake har troligen inte längre nån egen båt men har tidigare i likhet med Zandic fiskat i Västsahara.

Astrid Fiske och Themis har stor värden i fiskerättigheter i Danmark, Stella Nova, Ginneton och Ahlma har också fiskerättigheter där. Astrid Fiske har en stor ny båt i Danmark plus en till, medan de andra företagen med båtar i Danmark har lite äldre båtar som köpts begagnade. Ahlma har bara en kvotbåt som inte används till fiske. Förutom Astrid Fiske, Ginneton, Stella Nova och Ahlma har också Odeskär en båt i Danmark. Bryngeld har en båt i Finland. Kristine och Nicklasson har båtar i Tyskland.

Om vi rangordnar efter antal årsanställda blir det också lite annorlunda.

Guldhaven PelagiskaStörsta företag efter antal anställda (årsanställda)

Astrid Fiske AB, 70, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 22, Fiskebäck, Claesson
Guldhaven Pelagiska AB, 16, Påläng/Kalix
Västfjord Fiskeri AB, 15, Fotö, Gustavsson (alla utom en formellt anställda i egna bolag)
TLF – Torönland Fiskeri AB, 12, Fiskebäck, Ahlström
Nicklasson Fiskeri AB, 12, Öckerö, Nicklasson (dotterbolaget Stranden Bemannings AB)
Themis Fiskeri AB, 11, Rörö, Ryberg
Bryngeld Fiskeri AB, 11, Fiskebäck, Bryngeld
AB Clipperton, 10, Donsö, Backman
Båt GG 330 Carmona AB, 10, Dyrön, Gustafsson
Bristol Fiske AB, 8, Göteborg, Jansson (företaget har sålt sin båt och slutat med fisket)
Ahlma Fiskeri AB, 7, Önnered, Ahlström & Magnusson
Stella Nova Fiskeri AB, 6, Bryngelsson
Andersson Bemanning AB, 6, Donsö, Andersson (samma ägare som Odeskär AB)
Lövön AB, 4, Rönnäng, Arvidsson
Kristine Fiskeri AB, 4, Donsö, Karlsson, Bergman, Hansson & Sköld
VK 190 Fiskeri AB, 4, Västervik, Svensson & Nilsson
Arkö Fiske AB, 4, Dyrön, Aronsson & Ivarsson
Valöskär AB, 4, Vrångö, Westerberg
Bravik Fiskeri AB, 4, Styrsö, Tullock
Vingaskär Fiskeri AB, 4, Styrsö, Johansson
Hagberg & Hansson Fiske AB, 4, Björkö, Hagberg & Hansson
Randi Fiskeri AB, 4, Fotö, Olofsson
August Fiskeri AB, 4, Fiskebäck, Axelsson
Bröderberg/Courage, 4, Skillinge, Söderberg (anställda i tre olika bolag med samma ägare)

Återigen är det så att partrederier, handelsbolag och enskilda firmor inte är med på listan över mest antal anställda. GG 158 Sunnanland borde vara med liksom Jonas Klingander och sannolikt och GG 150 Älvsborg. August Fiskeri är en del av en koncern med ett systerföretag i Danmark och en räkfiskebåt där. Randi Fiskeri och Bravik bedriver demersalt fiskfiske, Vingaskär pelagiskt och demersalt fiske, VK 190 Fiskeri pelagiskt fiske och Valöskär räkfiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!